Grid View
List View
 • chaozdesigner 66w

  TaCo nádHERně oPAdává

  Opadavá TA CO oPAdává
  TA CO stáLe jen dává
  TA oPAdavá TA pravá
  TA CO zemi stáLe dává
  i když k zemi stáLe padá
  ...
  co na zeMi stáLe JEn LeHá
  když ze zeMě se zveDá
  poté co ze zeMě se zveDá
  když na zemi JEn naLéHá
  ...
  TA CO TAK zemi dává
  TO CO zem si stáLe TAK žádá
  TA CO jako žádná jiná
  TA CO stáLe TAK k zemi padá
  ...
  bez vesel NEveseLe veseLe
  co si TAK stáLe žádá
  JAKo i TA CO žádná jiná
  AŤ mladá či stará či pLaCHá
  TA CO stále JE TAK žádaná
  ...
  TA CO TAK k zemi padá
  TA CO stáLe na zem JEn Lehá
  TA CO i na zem stáLe TAK nahá
  pak zNOvu A zNOvu ze země vstává
  ...
  TA CO stále JE tak nádHERná ;-)
  ...
  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 68w

  GRéTA Ta GréTA a NEBo JiNá

  KYTARA SJÍŽDÍ MÉ KŮRY
  A TY SJÍŽDÍŠ MĚ ZHŮRY
  DOPŘÁVÁM Si TÉ KŮRY
  DOHLÍŽÍŠ NA MĚ ZHŮRY.
  ------
  GRÉTO MÁ GRÉTO
  Si TO TY ?
  ANEBO PŘiCHÁZÍŠ JiŽ
  TY MAGDALÉNO ?
  ------
  GABRiELO MARKÉTKO
  ADÉLO ANEŽKO ANiČKO
  TÝNO i TONiČKO
  a CO TY NA TO NATÁLKO
  ------
  VALÉRiE ŽOFiNKO OFÉLiE
  NENÍ TO NADARMO
  ViLEMÍNO ViLHELMO BRUNHiLDO
  BARBORO BRAMBORO i DiLDO
  ALENKO LENKO i PAVLÍNKO
  ------
  A CO NA TO SAŠA
  A CO NA TO DÁŠA
  CO NA TO TA NAŠA NATAŠA
  LENDULKA MiRKA i iLONKA
  Či HELENKA EVELÝNA
  PĚVUŠE i KVĚTUŠE
  ------
  A TAK JAK LÉTÁM VESMÍREM
  ŽENSKÝCH JMEN JE NESMÍRNĚ
  MONiKA LUCiE JARMiLA
  VŠAK MÁME TU i EMÍLiA
  NEBO TAKY EMiLKA
  ------
  ROZÁRKA BĚTULE KAMiLKA
  RADMiLA ARANKA ROZTOMiLÁ
  SVĚTLANA JOHANA MiLUŠE
  POPELKA JOHANKA MOC MiLÁ
  CO PŘiNÁŠÍ i SVĚTLONOŠE
  ------
  KONEC KONCŮ ZVONEC
  UŽ USÍNÁM A NiC NEBUDE
  A JE TO TADY ZAS A ZASE
  BUDE NEBUDE BUDE AJ DUDE
  A TEBE ZAS A ZASE NEUBUDE
  NO A POHÁDKY JE OPĚT A ZAS
  ------
  KONEC ZVONCŮ KONEC AS
  ------
  A NA ZAHRÁDCE OPĚT A ZAS
  VYKVETL NÁM SVĚTE DIV SE
  ZAS A OPĚT TEN ČAROKRÁSNÝ
  A BAREVPESTRÝ KONIKLEC
  ;-)
  ------
  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 68w

  LÁSKO MÁ LÁSKO

  LÁSKO MÁ LÁSKO
  KDE PLÁČEŠ
  KDE VESELÍŠ SE
  NEZNÁME SE MÁLO
  A NENÍ NÁM TO DÁNO
  ----
  LÁSKO MÁ LÁSKO
  KDE JSI KDE
  A KDE VESELÍŠ SE
  MĚ JE TO MÁLO
  TAK AŽ PROKLATĚ MÁLO
  ----
  JÁ ČEKÁM TU
  TY SI TU NENI SI
  KDY PŘIJDEŠ
  KDY POTĚŠÍŠ MĚ
  JÁ ČEKÁM NA TĚ
  ----
  A STÁLE SE PTÁM SE
  MÁ LÁSKO
  KDY BUDE TO VŠECKO
  KDY BUDE TO NA STÁLO
  KDY BUDE TO DÁNO
  KDY BUDE TO MÁ LÁSKO
  ----
  A TY JEN VEDEŠ SI SVOU
  A CO BY NÁS TO O OU
  CO BY NÁS TO JEN STÁLO
  A JÁ NEVÍM A NEVÍM
  JÁ JEN STÁLE NIC NEVÍM
  ----
  A UŽ VŮBEC NE NIC VÍC
  CO BY NÁS TO JEN STÁLO
  PŘEMÝŠLÍM PŘEMÝŠLÍM
  A VÍM JEN TO JEDINÉ
  A JE MI TO A JE TI TO
  A JE NÁM TO LÍTO
  A TO JE TAK MÁLO TAK MÁLO
  ----
  TAK PŘIZNEJ SE
  TAK PŘIZNEJ SI
  TAK PŘIZNEJME SE SI
  JEN JESTLI BY TI NÁM
  TO ZA TO JEN STÁLO
  ----
  A JÁ NEVÍM TAK DÁL
  A JÁ NEVÍM CO DÁL
  A JÁ NEVÍM KAM DÁL
  A CO MI TO DÁ
  A CO TI TO DÁ
  A JE-LI TO MÁLO
  ----
  NESTAČÍ NEVADÍ NEVIDÍ
  NĚKDO MOŽNÁ SE PODIVÍ
  HLAVNĚ AŤ JE NÁM
  AŤ JE NÁM ZHŮRY
  AŤ JE NÁM DÁNO
  AŤ JE NÁM PŘÁNO
  ----
  A CO TY NA TO
  MÁ LÁSKO ?
  ----
  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 68w

  POMALÉ PODZiMNÍ VKRÁDÁNÍ SE

  POMALU PODZiM UKRÁDÁ VKRÁDÁ SE
  POMALU POMALÉ PODZiMNÍ DEPRESE
  CHCA NECHCA POD TLAKEM POD ZiMNÍ
  S PRESEM i ESPRESEM PRESSEM VKRÁDÁ SE
  ---
  PŘiPOUŠTÍM NEPŘiPUSTiTELNÉ NECHCE SE
  TLAČÍ SE OBLÉKÁM OBLÉHÁM NECHCE SE
  OBLÉKÁM OBLÉKÁN NEKLEKÁM NECHCE SE
  TLAČÍŠ SE TLAČÍM SE ODOLÁVÁM NECHCE SE
  ---
  PŘiPOUŠTÍM PODZiM PŘiCHÁZÍVÁ PŘiCHÁZÍ
  VŠAK DAV DAVU PODZiM PŘIHLÁSÍ SE
  O SLOVO HLÁSÍ SE NEZNÁME SE
  NEZNÁMÉ SLOVO OLOVO ZLATO POZNÁNÍ
  ---
  A PRÁVĚ TADY SE NÁM TO ROZCHÁZÍ
  MUZiKA KTERÁ NÁM NESCHÁZÍ SCHÁZÍ
  ČLENiTÉ KRAJiNY EXCESE NECHCE SE
  CO ŘÍKÁŠ ? NEUDĚLÁŠ NiC NECHCE SE
  ---
  A TAK NETRAP SE MUZiKA CO NESCHÁZÍ
  A TAK NO RÁDA SE PROCHÁZÍ
  A TAKÉ JAK JiNAK SAKÉ
  A TAKÉ NiC Ji Ti JÍ NESCHÁZÍ
  ---
  STÁLE TAK VESELÁ STÁLE TAK OMÁMENÁ
  PŘiCHÁZÍ ZEJÍ ODCHÁZÍ Ti Ji POTĚŠÍ SE A
  POBAVÍ A OBA VÍ STÁLE NiC Ji Ti NESCHÁZÍ
  PŘiCHÁZÍ ODCHÁZÍ ZEJÍ ODCHÁZEJÍ
  NÁM DEPRESE PODZiMNÍ PŘiCHÁZEJÍ
  ---
  PUSH YOU iT'S ELEGATiON
  VEM Si TLAČ Ji CO Ti SÍLY POSTAČÍ
  PŘiCHÁZÍ ODCHÁZÍ A CO Ji Ti STAČÍ
  NÁM NESTAČÍ JÍ POSTAČÍ A NETLAČÍ
  ---
  DiSPUTACE Ji ROZHODNĚ NESTAČÍ
  VZPÍRÁ SE A ROZHODNĚ VELMi TLAČÍ
  COŽ Ti i Ji ROZHODNĚ NESTAČÍ
  TLAČÍ A TLAČÍ CO SÍLY NÁM STAČÍ
  ---
  VYROVNAT SE VYSTAČiT Si A NEJANČiT
  COUNTRY MUSiC POTLAČiT Si Ji NETLAČiT
  CO STANE SE ZÍTRA CO STANE SE DNES
  CO STANE SE DO VEČERA
  TO NASTANE JEŠTĚ DNES
  ---
  LÁSKA PŘICHÁZÍ A ŠLÉPĚJE ZANECHÁVÁ
  ZATÍM CO NiKDO NEODCHÁZÍ MÁVÁ
  A NĚKDO ODCHÁZÍ NÁM POBLÁZNÍ SE
  A SNAD NĚKDO NÁM SE i POBAVÍ SE
  A VLASTNĚ A TO JE JAK DŮLEŽITÉ
  NiC TU NÁM TAK NESCHÁZÍ NÁM
  ---
  ZLATO !? CO JE ZLATO ?! MÁŠ SE ? A JE TO
  MÁM SE A CO SE TO NÁM STALO
  MÁM SE A CO SE STALO ? SE STALO A JE TO
  NESCHÁZÍ NEBYLO A NiC SE NESTALO
  ---
  A TAK JE TO A TAK TO i BYLO
  NiC NOVÉHO SE NENARODiLO
  A ANi NEODRODiLO A ANi NEODSTÁLO
  JEN TO SE TAK STALO A BYLO TO MÁLO
  COŽ NENÍ TAK ANi TAK Ni NA STÁLO.
  ---
  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 69w

  VíŘíCí VíŘiVKA aneb BORaBorA

  LOKOMOTiVáM SE MOTAJÍ KOL KOLA
  LOKOMOTIVáM i VáM SE MOTKAJÍ POTAJÍ
  KOLA aneb VÍŘÍ A KLOKOTÁ ZDE
  ÚPLNĚ CELIČKÁ TO BORA BORA
  .
  LOKOMOTIVÁM SE MOTAJÍ KOLA
  i VÁM SE MOTAJÍ POTAJÍ KOLA
  TA CO VÍŘÍ NA BORA BORA
  KOLA ZDOLA ZNOVA HOLA HOLA
  .
  STEJNĚ TAK JAK KLOKOTÁ NASYCENÝ TEN
  KLOKOTÁ SVÝM ŽIVOTEM TEN RUCH
  V NOČNÍ DOBĚ TEN SLASTNÝ TO PUCH
  NA NOČNÍCH OSTROVECH BORA BORA
  .
  OBZVLÁŠTĚ ŽIVOT ZDE VE VÍŘIVCE VÍŘÍ
  OBZVLÁŠTĚ ŽIVOT KDE VE VÍRU VÁŠNĚ BOUŘÍ
  TAM VÍŘÍ A BOUŘÍ VE VÍŘÍCÍCH VÍŘIVKÁCH
  VÍŘÍ AQUA ViTA MOŘSKÁ TO VODA
  .
  TAK STÁLE ZNOVA A ZNOVA ZVOLÁ
  AJ JÁ ZNOVA A ZNOVA ZVOLÁM HOLA HOLA
  MiMOCHODEM i TY JSi ZDE ZCELA HOLÁ
  A JÁ JEN VOLÁM VOLÁM A VOLÁM
  .
  TAK JAK ZDOLA VODA SE VŠUDE KOLEM VÁLÍ
  A MOHUTNĚ SE VODA SE VŠUDE KOLEM VAŘÍ
  ODE DNA VZDOUVAJÍ SE MOCNÁ TO KOLA
  CO BOUŘÍ A BOUŘÍ ANO TO SE TO VLNÁM ZDE DAŘÍ
  .
  MiMOCHODEM VZDOUVÁŠ SE VÁŽNĚ i TY
  V TOM MOCNÉM SPODNÍM PROUDU
  NEDÁ SE ODOLAT VíCE TÉ SíLE
  NEDÁ SE ODOLAT TOMU SPODNÍMU PROUDU
  .
  VZDOUVÁME SE SPOLU V TOM PROUDU
  VŠUDE KOLEM NÁS KLOKOTÁ A BOUŘÍ
  LOKOMOTiVáM SE MOTAJÍ POTAJÍ KOLA
  VŠE KOLEM SE OPAKUJE ZAS ZNOVA A ZNOVA
  .
  KOLEM NÁS SE MOTAJÍ SE KOLA
  ZE ZDOLA i ZE ZHORA SE VZPÍNAJÍ SE
  SE VZDOUVAJÍ SE MOCNÁ TO KOLA
  ZPRAVA i ZLEVA JSi JAKO PRVNÍ TA EVA
  .
  VŠE KOLEM BOUŘÍ A KLOKOTÁ
  A TO AŽ ZUŘIVĚ NEMÁ TO KONCE
  VŠE KOLEM JEN ZUŘIVĚ ŽBLUŇCE A ŽBLUŇCE
  VŠUDE JE VESELO A TAK SLADCE.
  PO PŘiTOM NEMÁME ANi ŽÁDNÉ TO MiNCE
  .
  NAPOSLED VYPNOUT A ZAPÍNÁM VÍŘIVKU
  A PAK NOŘÍM SE DO TÉ LÁZNĚ
  VSTUPUJi i BEZ JAKÉKOLIV BÁZNĚ
  A VÍTE CO ? JE NÁM TAK BLAZE
  .
  VŠE JEDNOU ZAČÍNÁ A KONČÍ
  VODA ŽIVOT BLAŽENÝ ZNAČÍ
  A BEZ NÍ ŽIVOTA NENÍ
  JAKO ŽIVOTA BEZ ŽENY NENÍ
  .
  SKONČILO BOUŘENÍ SKONČILO KLOKOTÁNÍ
  UŽ VŠE NETOČÍ SE BEZ USTÁNÍ
  SKONČILO TAKÉ TO STÁNÍ BEZ USTÁNÍ
  ZBÝVÁ JEN OPUSTIT TO ČAROVNÉ MÍSTO
  .
  OPUSTIT TY ČAROVNĚ KRÁSNÉ OSTROVY
  MAGiCKÉ TO OSTROVY BORA BORA
  A JÁ ZAČÍNÁM ZLEHKA JiŽ POCHYBOVAT
  NEBYLA TO PŘEC JEN TA MAGiCKÁ
  .
  A ČAROVNĚ PŘEKRÁSNÁ KUTNÁ HORA ?!
  .
  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 71w

  KHM HMLy By OFF RaTaTa TY

  TAK TAKoVé KHM
  MaCHovSKY A
  MAJ A KOV SKY
  A MáJOVsky
  A MáJe MáJ
  A Má se MÁJ
  MáCHoVSké  TAK TAKoVé
  VÝBORNĚ i
  VÝBOR Ní oLé
  A FANTAS Kně
  AŽ TES Kně
  FANTASTiCKY
  VYNiKAJÍCÍ
  VYNiKaJíCně
  VYNiKAJíCné


  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 71w

  LÁSKA TY TO Si

  LÁSKA
  AKÝ TO TY Si CiT
  LÁSKA
  AKÝ TY TO Si POCiT
  LÁSKA
  iBA TO TY iBA Si
  LÁSKA
  STÁLE TY TU Si
  LÁSKA
  iBA TU TY STÁLE Si
  LÁSKA
  ČO TY TU STÁLE iBA Si
  LÁSKA
  ČO TY ROBÍŠ TU
  LÁSKA
  ČO STÁLE LEN ROBÍŠ TU
  LÁSKA
  DOBRE ŽE TY TU Si
  LÁSKA
  LEN TU TY NEZOMRi
  LÁSKA
  iBA TY TU NAM
  LÁSKA
  NiKDY NEZOMRi
  LÁSKA
  iBA TY TO ViEŠ
  LÁSKA
  iBA TO TY ViEŠ
  LÁSKA
  iBA TU TY NAM
  LÁSKA
  iBA TO TY NEZOMRiEŠ
  LÁSKA
  STÁLE TY TU Si
  LÁSKA
  DOBRE ŽE TU Si
  LÁSKA
  DOBRE ŽE Si
  LÁSKA
  DOBRE Si
  LÁSKA
  Si

  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 72w

  a ZASe ROsTE TRáVa ?!

  a NEB KUDy SE TRáVO
  KUDy SE JEn TráVO
  KUDY SE na CESTu
  KUDY SE DáŠ
  ...
  aŤ je TO
  jAK je TO
  JeN DA Jde JEj DA
  JejDA JenDA
  ...
  JEn aŤ JdE JenDA
  Na KONEC jDE
  A KONEČNĚ
  KONEC ZVONEC
  ...
  a KONEČNĚ a
  Ne na Ne KONEČNĚ
  a NEKONEČNĚ
  ZDRáVO !-)
  ...
  TO KDYBY
  PROSÍM PĚKNĚ
  JEN BYLO NÁM
  D ÁNO a DÁNO ;-)
  ...
  #HOwGH
  a vykOUřili
  dýMKu MíRU
  a ŠLi DOM.
  ...
  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 79w

  OD Klíště E. A Co? Viď

  DiK jo
  aNi sMe Si
  ne My SLe Li,
  že Mi buDe Li
  Až tAK
  PUNK!va
  ...
  tAK iSTo
  Aj AKo
  aJ Mi
  MY!Dva
  ...
  My DAy
  MY DaY
  MY!DAY
  MiD daY
  ...
  So iT iS
  My DaY
  So iT iS
  My WaY
  ...

  ©chaozdesigner

 • chaozdesigner 79w

  TRN o OU 2U2

  V Trnave jE KRáSNE TaK
  AKo LeN a iBa vO SNE
  A NeCH tO tAK aJ oStaNe
  Na krÁTKO a Aj nA VEKy
  ...
  poZERáM sa nA zrKaDLO
  na seBa šAK iBA na krÁTKo
  čo mi poVieš zrKa DieLKO ?
  je zo MNa iBa TAké DiVa DieLKo ?
  ...
  a ZByDe mi AJ na trsÁTKO ?
  Tak aJ tAK NeCH aJ oSTANe
  a NeCH sa AJ tAK STaNe
  šAK jE TO Aj ceLKoM jaSNe
  a Nie LeN iBA nA CU krÁTKO
  ...
  BLíž Si TY a aJ JA a Ja ?
  BLíž Už Si CELKOM HEJ VER Mi
  a TO aJ VERu TO Mi VER HEJ
  VeLmi až PEKeLne je PEKne
  BLíZáTKO Si Mi LízÁTKO
  ...
  ;-)
  ©chaozdesigner