#shiva

449 posts
 • deeksharajpoot 1w

  Blessings of Lord Shiva. #Shiva

  Read More

  Lord Shiva

  With the help of the blessings of Lord Shiva
  ©deeksharajpoot

 • jainaman 5w

  शिवा

  कहते है जिसको भंडारी,
  विष का जिसने पान किया
  पल पल मन रटता है मेरा
  बस एक ही नाम शिवा ।।
  ©jainaman

 • santhoshimmidisettystories 12w

  హర హర మహాదేవ..

  శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు అనే సామెత విని వుంటాం. అట్టి శివుడికి తన కుమారుడైన వినాయకుడు ఎవరో తెలియకపోవడం, తెలియకుండా అతని తలని ఖండించడం ఆశ్చర్యకరం.

  ©santhoshimmidisettystories

 • naren_miyan 12w

  Shiva

  Everything exists because of you;
  even in nothingness, there is you.

  You are the voice of silence,
  and rumble of the thunders.

  You are the brightness of the sun,
  You are the elegance of the moon,
  You are the holiness in the ganga.

  You are the pleasant breeze of every wind.

  How can I not love when you are in every being, but the nearest I found you is in my heart; 

  For I have lost myself, my individuality, and I have become one with your omnipresence, just like the river does with the ocean.

  ©naren_miyan

 • shailja33 12w

  Chanting in the heights of Himalayas
  resonating Om throughout the universe
  Breaking Kashyap's curse
  beheading his own putra
  He is known as lord Shiva
  as the king of dance
  also known as Nataraja.
  Not just a wave
  he realeased whole Ganga
  after dateless prayers of Bhagiratha
  Praised in the stotras
  by the antagonist of Ramayana
  who sliced off ten times his head
  to please Shiva,
  Shiva, who crowned himself with the crescent moon
  blessing devtas and asuras with the boon
  by slurping halahala,
  he was called Viṣakaṇṭha .  #wod #shivratri #shiva

  Read More

  .

  The three eyed herculean
  Chanting in the heights of Himalayas
  resonating Om throughout the universe
  Breaking Kashyap's curse
  beheading his own putra
  He is known as lord Shiva
  as the king of dance
  also known as Nataraja.

  ©shailja33

 • i_am_sim 12w

  Forms of love

  Love means "to sacrifice or to let go" they said.
  "Mahadev waited for his SHAKTI and Parvati(shakti) did tapasya for years to complete their love" i replied.
  ©i_am_sim

 • zibby_ 12w

  LOVE AT 2nd SIGHT

  Skin tinted in twilight,
  hair matted in moonlight,
  derelict deity,
  shunned by society,
  the mystery intrigues me.
  The death of your beloved haunts,
  you knew she wasn't really gone
  so why did you mourn?
  Scorching the earth with your rage,
  a fiery rampage
  yet she was reborn.
  Dawn dyed her tresses in golden strokes,
  the wind wrapped her in a coral cloak
  In her eyes, stars formed and dissolved
  and around her, you revolved.
  Then what is mightier than love?
  Not even Mahakaleshwar.


  #love #wod #shiva #sati #shakti @writersnetwork

  ©zibby_

  Read More

  LOVE AT SECOND SIGHT

  ©zibby_

 • kajalpawar2911 13w

  Aham tubhyam (I am you)
  Aham shunyam (I am nothing)
  Aham nirgunam (I am without quality)
  Aham shivoham (I am Shiva)
  Chidanand rupam (The abodiment of bliss)
  ©kajalpawar2911

 • _dear_diary_ 15w

  रातें

  कुछ यूं गुजरी रातें,
  उनसे बिछड़ने के बाद,
  कभी उनसे बिछड़ने का गम,
  कभी अपनी गलती,
  की वजह से हुई आंखे नम!!
  ©_dear_diary_

 • ajayamitabh7 18w

  #Poetry #Kavita #Duryodhan #Epic #Poetry _on_Duryodhan #Ashvtthama #Mahabharata #Shiva #Mahakal

  दुर्योधन कब मिट पाया:भाग-31

  जिद चाहे सही हो या गलत  यदि उसमें अश्वत्थामा जैसा समर्पण हो तो उसे पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि महादेव भी नहीं। जब पांडव पक्ष के बचे हुए योद्धाओं की रक्षा कर रहे जटाधर को अश्वत्थामा ने यज्ञाग्नि में अपना सिर काटकर हवनकुंड में अर्पित कर दिया  तब उनको भी अश्वत्थामा के हठ की आगे झुकना पड़ा और पांडव पक्ष के बाकी बचे हुए योद्धाओं को अश्वत्थामा के हाथों मृत्यु प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया ।

  Read More

  दुर्योधन कब मिट पाया:भाग:31
  क्या  यत्न  करता उस क्षण जब युक्ति समझ नहीं  आती थी,
  त्रिकाग्निकाल से निज प्रज्ञा मुक्ति का  मार्ग  दिखाती  थी।   
  अकिलेश्वर को हरना  दुश्कर कार्य जटिल ना साध्य कहीं,
  जटिल राह थी कठिन लक्ष्य था  मार्ग अति  दू:साध्य कहीं।

  अतिशय साहस संबल  संचय  करके भीषण लक्ष्य किया,
  प्रण धरकर ये निश्चय लेकर निजमस्तक हव भक्ष्य किया।
  अति  वेदना  थी तन  में  निज  मस्तक  अग्नि  धरने  में ,
  पर निज प्रण अपूर्णित करके  भी  क्या  रखा लड़ने  में?

  जो उद्भट निज प्रण का किंचित ना जीवन में मान रखे,
  उस योद्धा का जीवन रण में  कोई  क्या  सम्मान रखे?
  या अहन्त्य  को हरना था या शिव के  हाथों मरना था,
  या शिशार्पण यज्ञअग्नि को मृत्यु आलिंगन करना था? 

  हठ मेरा  वो सही गलत क्या इसका मुझको ज्ञान नहीं,
  कपर्दिन  को  जिद  मेरी थी  कैसी पर था  भान कहीं।
  हवन कुंड में जलने की पीड़ा सह कर वर प्राप्त किया,
  मंजिल से  बाधा हट जाने का सुअवसर प्राप्त किया।

  त्रिपुरान्तक के हट जाने से लक्ष्य  प्रबल आसान हुआ,
  भीषण बाधा परिलक्षित थी निश्चय हीं अवसान हुआ।
  गणादिप का संबल पा  था यही समय कुछ करने का,
  या पांडवजन को मृत्यु देने  या उनसे  लड़ मरने  का।
  अजय अमिताभ सुमन:सर्वाधिकार सुरक्षित

 • ruthvik_kadsur 19w

  Avyakta(Imperceptible)!

  What if you just saw the moon,ignored his dark outline and matted dreadlocks on which it was sitting?

  What if you passed a bad phase and thought you made it,but ignored those footprints of the divine who carried you in his arms?

  What if you got a great job after 6 months of waiting,you thought you up skilled but he stopped your timeline to focus?

  What if you failed to understand the darkness of the universe beyond the galaxies and stars,but always proved, proved theorems and ranted ill about the creator himself?

  What if the limitless himself was residing in you when you questioned the world over with logical reasoning and never tried to see him through?

  ©ruthvik_kadsur

 • cosmicpoet 26w

  The tale of humans...

  Those who carried humanity
  got lost,
  those threads connecting hearts
  ripped apart,
  people chased money and reached
  their graves,
  worried for only future and lost present
  happiness.
  kindness got caught by cruelty,
  purity was trapped by immorality,
  preachers too stood still watching
  violence,
  the world of peace had become
  turbulent.
  the hunger for lust took over their
  mind,
  greed for having more had them
  bind.
  Shiva who watched all from heaven,
  cried what his children had done.
  he dreamt of a world of integrity and
  peace,
  now only ashes of his vision that he sees.  ~Muskan...
  ©cosmicpoet

 • _twin_ 30w

  आप के लिऐ कुछ नही....

  आप ही "सब" है।।

  ©_twin_

 • pallavi4 32w

  Within

  I saw you once again today
  You came to me like a vision in blue
  With lotus petal shaped eyes closed in meditation
  Immediately I felt drawn towards you

  Dressed in tiger skin and a skull necklace
  Carrying a trident with a small drum
  Your forehead smeared with ash I saw
  While around you was a pleasant hum

  A serpent adorned your blue neck
  In your hair was the crescent moon
  One palm was raised ready to give
  A commendable disciple a deserving boon

  The Ganges flowed from your hair tied in a bun
  While you were seated smiling pleasantly
  A third eye lay on your forehead
  Within and without you looked heavenly

  With a brilliant white halo around your head
  I was given an auspicious sighting in your form
  I knew that all I could do was to lie prostrate
  And ask for strength to weather all storms

  I see the form of you I pray to each day
  Whose picture I keep piously on the shelf
  You appear whenever I meditate and dive
  Deep into my subconscious only to lose myself

  @pallavi4

  14th of October, 2021

  Pic credit: Pinterest, picture credited to its rightful owner- Shiva by Chandra Shekhar Poudyal

  #withinc #writersbay @writersbay #shiva #shiv #darshan #minds_eye @writersnetwork #miraquill #writersnetwork #poetry #pod #writerscommunity @miraquill

  Read More

  .

 • lala_gook_shah 32w

  द्वेष में तू क्रोध में
  क्या अपनो से लड़ जाएगा
  काली के स्वरूप को
  क्या अपना वैर बताएगा
  जिसने विष्णु को चक्र दिया है
  ब्रह्मा का घमंड चूर किया है
  देवों के उन देव से
  क्या खुद की रक्षा कर पाएगा ।

  अंत तेरा अवश्य होगा
  जट्टा से जब वीरभद्र उत्पन होगा
  संसार करेगा शोक सती का इस कदर
  सर झुकाए हर प्राणी बोलेगा
  जय वीरभद्र हर हर वीरभद्र ।।
  ©lala_gook_shah

 • rahulkashyap 34w

  No-thing but Shi-Va

  Instead of becoming suffering
  I become waiting
  Instead of becoming something
  I am becoming nothing
  How shall I describe something,
  Which is beyond A to Z
  You may call it foolishness,
  But I will call it waiting
  You may call it enlightenment
  But I will call it becoming nothing
  No-thing but Shi-Va

  ©rahulkashyap

 • that_lostgirl 34w

  They say God is everywhere. Some-thing can only be some-where. Only no-thing can be everywhere. Shiva means nothingness 'that which is not'.


  #thoughtoftheday #sundaythoughts #shiva


  @miraquill @mirakeeworld @writersnetwork @that_lostgirl

  Read More

  .

 • therandomthoughts 36w

  सत्य

  मै विनाश हुँ, मै शक्ति हुँ ।
  मै तुफान हुँ, मै गर्जन हुँ ।
  मै पहाड हुँ, मै चट्टान हुँ ।
  मै सागर हुँ, मै आकाश हुँ ।
  मै पाताल हुँ, मै धरा हुँ ।
  मै सूर्य हुँ, मै घनघोर वर्षा हुँ ।
  मै सिंह की दहाड हुँ ।
  मै वेग हुँ, मै ज्वालामुखि हुँ ।
  मै तांडव हुँ, मै शिव हुँ ।
  मै सत्य हुँ ।
  ©therandomthoughts

 • therandomthoughts 36w

  @hindiwriters @hindiquotes18 #shiva #शिव #अनंत
  By unknown writer

  Read More

  अनंत

  जहाँ दुनिया का अंत होता है वहां से शिव शुरू होते हैं ।

 • deepakkejazbat 40w

  Shiv....

  अटक रही है सासे कोई आज़ाद करदो ना
  मुजे इस भीद भड़ से कही दूर...

  मेरे "शिव शामो" के पास कर दो ना!!!!!
  ©deepakkejazbat
  @d.gupta