#wordless

22 posts
 • madinah_writes 6w

  Time pass slowly in it's silent words
  Death pass slowly, in it's silent words.
  It could be real quick too.
  It could be impatient in a blink.
  Whatever you do, do quick.
  Time and death are wordless frenemies
  Don't you think?
  ©madinah_writes

 • tausifh 22w

  Time felt timeless,
  The Cosmos stopped,
  Such was the aura.
  Bewildered was every matter of the universe,
  Such was the presence.
  Millions of light years felt tiniest of seconds,
  Such was the pull.
  Dimensions collided to form paradoxes,
  Such was the attraction.
  Everything felt as empty as darkest of matters,
  Such was the fading away. :-)

  ©tausifh

 • alxita 83w

  -- Alexithymia --

  Just when I was about to word such feelings
  When I've felt, just like others, the same thing
  It's kind of ineffable, just to boldly point out
  Words won't come out, even at the loudest shouts

  I've tried to describe such a complex feeling
  Even the dictionary's powerless to be clinged
  For help as I wonder yet another lifetime
  If this is even worth it or another waste of time

  Just as I step on the lovat rugs welcoming me
  This feeling's lingering on me, I've yet to be set free
  It's disturbing peace as if it's manipulating my mood
  I don't even know if decoding it would be worthily good

  So, I'm wondering as the yellow daylight ceases
  Dimming through oranges and reds to the blackest pieces
  My thoughts are evanescing as I mindlessly wonder
  What that feeling could be, quietly making me suffer  #poetry #condition #wordless #indescribable #feelings #unknown #life #mirakee #thoughts #alxita_may_twenty

  Poem no. 74
  May 7, 2020, 7:35 PM (GMT+8)

  Note: Alexithymia is a word referring to a person's inability to describe or identify his or her feelings verbally.
  Somehow, the word slightly resembles my name.. ���� So, Alexa, then Alexithymia I guess..??? .-.

  Read More

  Alexithymia

  "I've tried to describe such a complex feeling, even the dictionary's powerless to be clinged, for help as I wonder yet another lifetime"
  ©alxita

 • swanand3 83w

  नाही ठावूक कुठून प्रेरणा मिळाली ही कविता लिहायची.
  कसला ही विचार नव्हता, ना काही न्यूज पाहिली ना काही बातमी ऐकली.
  पण का कुणास ठाऊक, लिहावस वाटलं आणि लिहिलं.
  एका पित्याची तळमळ आपल्या लेकरांसाठी, माहिती नाही कुणी आज्ञा केली लिहायची.
  मी स्वतःच निःशब्द झालोय.

  शब्दार्थ:
  माका - मला

  ------------------------------
  उमेद

  पाठ टेकली,
  मिटले डोळे..
  पुन्हा गायब झाले,
  सारे विचार भोळे..

  निर्दयी सत्य,
  सामोरं आलं..
  झंझावाता सारखं,
  सगळं उजाडून गेलं..

  भीती इतकी,
  दाटली डोळ्यात..
  आवंढा गिळायचा होता,
  राहिला तसाच गळ्यात..

  सकाळ न व्हावी,
  पुन्हा उद्या सकाळी..
  आज घास भरवला लेकरांना,
  उद्या पुन्हा कुठून आणू पोळी?

  त्यांची आई सुखी आहे,
  देवाकडे आधीच गेली..
  तीन लेकरांच्या जबाबदारीतून,
  मुक्त छान झाली..

  अर्ध्या पोटी जेवणानी,
  अर्धी भूक भागवून झोपले..
  पूर्ण प्रयत्न करतोय मी,
  अजुन अर्धीच आई होता आले..

  कामासाठी बाहेर जावं,
  तर येताना रोग आणण्याचा धोका..
  गेलो नाही उद्या ही जर,
  अजुन कोण - किती दिवस खायला आणून देईल माका?

  सुगी आता कुठे येणार होती,
  मार्च ते सप्टेंबर आधाराला आला असता..
  ठावूक नाही, उद्या माझं बरं वाईट झालं,
  लेकरांना जगण्याच्या घटका तरी येतील मोजता?

  एवढ्यात माझ्या बंद डोळ्यातून,
  निघालेले अश्रूंचे ओघळ कोणीतरी पुसले..
  माझी हिंमतच झाली नाही उघडायची,
  डोळे अजून घट्ट मी मिटले..

  अश्रू पुसून मग प्रेमाने,
  गालावरून हात फिरवत कानात माझ्या म्हणाला..
  माझ्या बहीण भावांचा दादा, मी आहे सोबत,
  दोघं मिळून या युद्धाला जिंकूया..

  धाय मोकलून रडलो तसाच,
  त्याच्या कुशीत मग मी..
  कोवळ्या वयातच पोरगा मोठा झाला.
  उमेद आली.
  सूर्या उद्या वेळेवरच ये!
  हरणार नाही - लढत राहू,
  जोपर्यंत जिंकत नाही आम्ही..
  जोपर्यंत जिंकत नाही आम्ही..

  © स्वानंद

  --------------------------------
  #marathi
  #wordless #life #inspiration

  @avyakt @akshay21bawane @vishal__ @vishalkr @abhi_priya @piyawrites @samikshabhusari @sagar_09

  Read More

  उमेद

  पाठ टेकली,
  मिटले डोळे..
  पुन्हा गायब झाले,
  सारे विचार भोळे..

  निर्दयी सत्य,
  सामोरं आलं..
  झंझावाता सारखं,
  सगळं उजाडून गेलं..

  भीती इतकी,
  दाटली डोळ्यात..
  आवंढा गिळायचा होता,
  राहिला तसाच गळ्यात..

  सकाळ न व्हावी,
  पुन्हा उद्या सकाळी..
  आज घास भरवला लेकरांना,
  उद्या पुन्हा कुठून आणू पोळी?

  त्यांची आई सुखी आहे,
  देवाकडे आधीच गेली..
  तीन लेकरांच्या जबाबदारीतून,
  मुक्त छान झाली..

  अर्ध्या पोटी जेवणानी,
  अर्धी भूक भागवून झोपले..
  पूर्ण प्रयत्न करतोय मी,
  अजुन अर्धीच आई होता आले..

  कामासाठी बाहेर जावं,
  तर येताना रोग आणण्याचा धोका..
  गेलो नाही उद्या ही जर,
  अजुन कोण - किती दिवस खायला आणून देईल माका?

  सुगी आता कुठे येणार होती,
  मार्च ते सप्टेंबर आधाराला आला असता..
  ठावूक नाही, उद्या माझं बरं वाईट झालं,
  लेकरांना जगण्याच्या घटका तरी येतील मोजता?

  एवढ्यात माझ्या बंद डोळ्यातून,
  निघालेले अश्रूंचे ओघळ कोणीतरी पुसले..
  माझी हिंमतच झाली नाही उघडायची,
  डोळे अजून घट्ट मी मिटले..

  अश्रू पुसून मग प्रेमाने,
  गालावरून हात फिरवत कानात माझ्या म्हणाला..
  माझ्या बहीण भावांचा दादा, मी आहे सोबत,
  आपण दोघं मिळून या युद्धाला जिंकूया..

  धाय मोकलून रडलो तसाच,
  त्याच्या कुशीत मग मी..
  कोवळ्या वयातच पोरगा मोठा झाला.
  उमेद आली.
  सूर्या उद्या वेळेवरच ये!
  हरणार नाही - लढत राहू,
  जोपर्यंत जिंकत नाही आम्ही..
  जोपर्यंत जिंकत नाही आम्ही..

  © स्वानंद
  ©swanand3

 • alxita 83w

  -- Bittersweet Candy --

  The girl walked insensitively in her attire
  As the gloominess around her slowly grows dire
  Pertaining to the sinister glares of her eyes
  As if the flowers she'd stare at will wither and die

  But, she is not the blood-red devil in reality
  What's behind her mask is the pitiful history
  Of suffering that greatly abolished her sanity
  Leaving behind the bitter aftertaste for eternity

  She was once the sweet candy we'd admire
  But the reckless spirits turned her joy into pyres
  To be igneously burned as her face grows apathetic
  Numbed by the extreme pain by the spirits so satanic

  The bittersweet candy marking insensitivity
  A saddened reality said by frozen tears of agony
  Wordless as she'd continue down the bottomless road
  Tainted as it turns into her case-hardened abode  #poetry #hell #callous #soulless #candy #bittersweet #tainted #sadness #agony #anger #wordless #history #life #reality #mirakee #alxita_may_twenty

  Poem no. 62
  May 1, 2020, 1:53 PM (GMT+8)

  Read More

  Bittersweet Candy

  "What's behind her mask is the pitiful history, of suffering that greatly abolished her sanity, leaving behind the bitter aftertaste for eternity"
  ©alxita

 • te_fascinate_scribbler 96w

  Idolize

  You're so kind I adore you.
  I haven't been so much patient though but now you made me search of words.

  -☆Janu☆

  ©te_fascinate_scribbler

 • lunar_fang 100w

  Wordless

  I desire to roar,
  But my alphabets have been forbidden.
  I desire to howl,
  But my jaws have been brutally ripped off and stolen.
  I want to scream my heart out,
  But my heartbeat has been imprisoned.
  Silence is all i have as my precious possession.
  SCREECHING SILENCE....
  -Ritik Magar
  ©lunar_fang

 • samreenbegum 133w

  INTEREST

  if am using only emojis rather than words during our chat, then believe me, at that moment am not at all interested to talk with you.

  ©samreenbegum
  @chocolatyaengel

 • erosverse 135w

  Essence

  We never
  Need to
  Speak
  You & I
  We allow
  That which
  Is too
  Wonderful
  To be spoken
  To have its
  Entirety
  Within each
  One of us
  To flow
  Between
  Us

  ©erosverse

 • maniac16 143w

  Wordless

  I can write words and connect them to where each any every reader can vividly see each and every one of my creations. I can write words that'll make grown men cry when they read my stories. I can create people and worlds and bring them together in a universe with plots and dialogue. I can create worlds with words.

  Yet all that goes out the window when I'm with you. Every single word I've ever known vanishes from my mind, and I'm just left there. Oblivious. Terrified.

  Wordless.
  ©maniac16

 • _rakhi 150w

  18/1/19

  And i am suddenly became wordless.
  ©_rakhi

 • mirchasur 163w

  शब्द
  .


  मैं अब नही लिख पाता। बहुत से खयाल आ जाते हैं मन में। इन्हें शब्द नही दे पाता। शायद किसी पल का इंतजार है। काश मैं जान पाता।

  .
  ©aadiwaasi

 • faulty_puppet 171w

  Kya Kahoon...

  Kyu sunoge ye mayoos dastaan
  Meri hasi me hai fareb ka aashiyaan
  Ye alfaaz goonjte hai fizool me
  Khali hai mere ruh ka basera

  Kya kahoge meri kahaani kaisi
  Kaise kate lamhe aur akeli raatein
  Ye aansu bhi ab na girte
  Girte hai bas khwabo ke tukrein

  Kya chahti ho sunna
  Jo kahe to milegi tasalli tumhe
  Matlab ki baatein bezubaan thehri
  Zubaan se nikli wo jo dil me nahi

  Kya batau jo pehle kaha nahi
  Nayi is zindagi me koi baat nahi
  Lafzo me khanjar ka bagh hai
  Dil me rahi koi iqrar nahi

  ©The_Prabhashish

 • prince_kumarr 181w

  I don't know how to describe you in words,because no words can explain my love for you

 • tanvinegi_ 183w

  Its been somedays that i am losing my words to define my situation,
  I don't even know if the reason is natural or mental
  ©tanvinegi_

 • liquidsquid 202w

  Loving a broken girl

  Do not listen to her, she didn't know what love was; or what it's supposed to be. She can only mimic it, make you feel as if she does know what love is as she runs her hands over your body and tells you she loves the curves of your body; but then turns around and saids she prefers someone else's plains. You are a mountain she is scared to concur becouse she knows it will take time and true effort. Besides, everyone knows it's easier to walk in a straight line, right? You are just to much of a challenge.
  .

  ©liquidsquid

 • liquidsquid 208w

  Zombie

  No one knows what happened to the Roanoke colony. Speculation on if they moved with an Indian tribe. I think they starved from loneliness. An infection of lonely, eating away at their flesh, untill they where trying to fill those holes in them with the flesh of each other.

 • liquidsquid 209w

  I don't draw anymore. Because the last thing I drew was what his body looked like under my fingers the last time I was with him. And nothing I draw will come close to a comparison. And I hate it. .
  .
  ©liquidsquid

 • liquidsquid 209w

  Soft Earth

  I hate you. I hate that I let you run your fingernails over my broken heart. I hate that I let your palm smacks on my legs mean I was wrong. I hate that I let you convince me I looked beautiful, beat up underneath you. I hate that I let those blue eyes and pail skin talk me into believing you where God send. You where a disaster to my shattered being. I hate you. I hate that I can feel you inside of me, tugging pulling, clawing your way into my brain.
  Never let a man lay his hands on your belly, the Earth is to soft there. .
  .
  .

  ©liquidsquid

 • vishal_gupta 221w

  I. unlearned you.
  now. my verses.
  are. wordless.
  //you were the words of my verses.