• geceruhlubirisi 240w

    “Çoğumuzun iki hayatı vardır. Biri yaşadığımız, diğeri ise içimizde barınan yaşanmamış hayatımız.

    İşte direniş, bu iki hayatın arasında bir yerde durur.”

    Steven Pressfield