• lifeof_love 160w

    Tode se raste badle hai
    Maine ,par manjil aj
    Bhi tum hi ho...


    ©lifeof_love