• rnsharma65 24w

  *ଜୟ ମା ତାରିଣୀ*

  ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ମହୀଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ
  ମାଆ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ
  ଜୟ ମା ଶିବାନୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ
  ମାଆ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ।।

  ଜୟ ମା ଶାରଳା ଜୟ ମା ବିମଳା
  ମାଆ ଜଗତ ପାଳିନୀ
  ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା
  ମାଆ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶାଳିନୀ ।।

  ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ପଡ଼ି ଦାୟିନୀ
  ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ନିବାରିଣୀ
  ଘେନ ମୋ ଦୟିନୀ ଜଗତ ଭାଳେଣି
  ଦୂର କର ଠାକୁରାଣୀ ।।


  ରାମନାରାୟଣ ଶର୍ମା
  ©rnsharma65