• ray_madhusmita 37w

  ବାପା....

  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା ଆଜି ତୁମ କଥା ବେଶି ମନେ ପଡ଼େ...
  ଅତୀତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ମନର ମଲାଟ ଖୋଲି ଫର୍ଦ ଫର୍ଦ ଉଡ଼େ

  ଇଚ୍ଛାମାନେ ସମୟର ତଉହଦୀ ଡେଇଁ
  ଅମାନିଆ ବେଶି ଆଜି ବାପାଙ୍କର ମିଠା ସ୍ନେହପାଇଁ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ଓଷ୍ଠୁ ଆଜି ବାପା ବାପା ସ୍ଫୁରେ ନିରବତା ପ୍ରତି କୋଣ ଛୁଇଁ

  ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିପାର ଡାକ
  ଲୈାହ ସମ ବକ୍ଷତଳେ ଉଦାର ପିତ୍ରୁତ୍ୱ
  ଦୁଃଖ କେବେ ମାଡ଼ିନାହିଁ ପାଶ
  ତବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟାକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ପାଉଁଶ

  ସବୁଥାଇ ପାଶେ ମୋର
  ନିଃଶ୍ୱ ଭାବ ଆଜି ମୋ ହ୍ରୁଦରେ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବହୁଦିନ ଧରି ଘୁରିନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମୋ ମଥା ଉପରେ

  ଏବେ ଯଦି ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖେ
  ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନେ ମୁଁ ସୁଖେ
  ଲୋଟି ଯାନ୍ତି ତବ ଚ଼ରଣ କମଳେ
  କାହିଁକି କେଜାଣି
  ବାପା! ତବ ନାମ ସ୍ମରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛେ ମୁଁ ନିରୋଳେ.......କ୍ରମଶଃ
  ©ray_madhusmita