• rnsharma65 11w

  *ଶୈଶବ*

  ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ମୋହର
  ଅଟଇ ଭାରି ଚତୁର
  ହସରେ ତାହାର ମୋହିନୀ ମନ୍ତର
  କାନ୍ଦିଲେ ବହଇ ଝର ।।

  ବୁଲିବାକୁ ତା'ର ମନ ଛନଛନ
  କଥାରେ ନଥାଏ ବ୍ରେକ୍
  ଖାଇବା ସମୟେ ଓଟାର ଆସଇ
  ଖାଦ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ଚେକ୍ ।।

  ସବୁ ଦରବରେ ଥାଏଟି ନଜର
  କ୍ଷଣକେ ଫିଙ୍ଗଇ ଦୂରେ
  ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ମୌଜ ମଜଲିସ୍
  ଅଜା ଦେହେ ସିଏ ସାରେ ।।