• biki12 5w

  Humour

  Read More

  Humour
  "Web turns to be a rumour."
  It indicates the sign of sense
  humour.


  ┬ębiki12