• pragti 38w

    Jaha din gujrna muskli tha wha saal gujre ,lgta tha muskil safar ,kaise khe ki kaise kaise halat gujre.